Ny kronikk i Dagsavisen 19. september: Konflikter i Vinder

VINDKRAFT: Konflikt­linjene spisses og lokale protestbevegelser mobiliseres.

Av: Mikaela Vasstrøm, Hans Kjetil Lysgård og Hanne Haaland

Når naturressurser skal kommersialiseres oppstår det ofte konflikter, særlig der det involverer store naturinngrep. Det vekker sterke følelser både lokalt og nasjonalt og etablering og utbygging av vindkraftverk er ikke noe unntak. Norges relativt ambisiøse klimamål har forpliktet oss internasjonalt til å redusere CO2-utslipp.

Utbygging av fornybar energi trekkes ofte frem som et svar på forpliktelsene. Vindkraft er i økende grad ønsket som energiform i Norge og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) jobber i disse dager med en ny nasjonal plan og et rammeverk for vindkraftutbygging.

Les resten av kronikken på:

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/konflikter-i-vinden-1.1204396

Nytt prosjekt skal utforske vindkraftutviklingen i Norge

Mikaela Vasstrøm presenterte WINDPLAN-prosjektet, som hadde oppstart 1. juni, på NVEs vindkraftseminar 12. juni. Prosjektet skal gi en bredere forståelse for de konfliktene som kan oppstå i utbygging av vindkraft.

– Hvorfor er vindkraft så vanskelig i Norge? Kan vi lære av Danmark og Skottland?
Det var tema da seniorforsker i Agderforskning og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Mikaela Vasstrøm, presentere prosjektet på NVE sin årlige vindkraftsamling, som varer fra 11.-12. juni. Hun drøftet perspektiver på politikk, planlegging og lokal deltakelse – stikkord som er essensielle i WINDPLAN-prosjektet.
Vasstrøm er også invitert til å presentere prosjektet i Olje- og energidepartementet.

Fortsett å lese «Nytt prosjekt skal utforske vindkraftutviklingen i Norge»