Nytt prosjekt skal utforske vindkraftutviklingen i Norge

Mikaela Vasstrøm presenterte WINDPLAN-prosjektet, som hadde oppstart 1. juni, på NVEs vindkraftseminar 12. juni. Prosjektet skal gi en bredere forståelse for de konfliktene som kan oppstå i utbygging av vindkraft.

– Hvorfor er vindkraft så vanskelig i Norge? Kan vi lære av Danmark og Skottland?
Det var tema da seniorforsker i Agderforskning og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Mikaela Vasstrøm, presentere prosjektet på NVE sin årlige vindkraftsamling, som varer fra 11.-12. juni. Hun drøftet perspektiver på politikk, planlegging og lokal deltakelse – stikkord som er essensielle i WINDPLAN-prosjektet.
Vasstrøm er også invitert til å presentere prosjektet i Olje- og energidepartementet.

Fortsett å lese «Nytt prosjekt skal utforske vindkraftutviklingen i Norge»