Åpen forelesning ved NMBU: «Energy transitions and controversies»

2. desember holder førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm en forelesning ved NMBUs Master in Global Development Studies, med tittelen «Energy transitions and controversies:
Constructing wind power policies in Norway between energy efficiency and questions of energy justice
«.

Masterstudiet inviterer hvert år en ledende forsker innenfor feltet global utvikling til å holde en gjesteforelesning. Forelesningen er åpen for alle og kan også følges digitalt.

Mer informasjon på NMBUS nettsider.

Forprosjekt i Agder om havvind og verdiskapning

Offshore vindmøller på Jylland, Danmark. Foto: Colourbox
Førsteamanuensis ved UiA Laura Tolnov Clausen leder forprosjektet som involverer Agder fylkeskommune og GCE NODE.

Forskerne Laura Tolnov Clausen og Mikaela Vasstrøm har fått finansiering fra Regionalt forskningsfond Agder til et forprosjekt om offshore havvind. Prosjektet kalles «Fremtidens havvind – utfordringer og muligheter for regional verdiskaping», og Laura Tolnov Clausen er prosjektleder. Teamet skal sammen med GCE NODE og Agder fylkeskommune arrangere to workshops med regionale og nasjonale aktører. Målet med workshopene er å utforske utfordrings- og mulighetsbildet – samt kunnskapsbehov i offshore-utvklingen – særlig koblet til regionale konsekvenser på land.

GCE NODE og Agder fylkeskommune har gjennom de siste par årene jobbet med prosjektet Fremtidens Havvind, der fokuset er på å bygge nettverk og omstillingskompetanse i regionens næringsliv. Fylkeskommunen har i samarbeid med flere kommuner på Agder dannet en Havvind-gruppe for å planlegge og imøtekomme satsningen på havvind.

I søknaden heter det:

«Samlet sett vil havvindsatsningen på Agder kunne påvirke både økonomiske, sosiale og økologiske aspekter av den regionale fremtiden. Det er behov for å forstå hvilke utfordringer og muligheter ulike aktører i regionen vektlegger og hvordan det kan skapes samarbeid om fremtiden. Det er mange ulike mulige forvaltningsmessige, økonomiske og sosiale modeller for fordeling av byrder og goder som i stor grad vil få konsekvenser for den sosiale aksept av energiutviklingen (Ellis et al., 2016). Det vil derfor være av stor betydning for den regionale verdiskapning å få slike modeller belyst og videreutviklet for å kunne dra det fulle regionale potensialet av havvindssatsningen på Agder.»

Norges energidager 2022

NVE var arrangør for «Norges energidager 2022» på Scandic Hotel Fornebu. Førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging (UiA) Laura Tolnov Clausen deltok i sesjonen Havvind og sameksistens med innlegget «Processer for god sameksistens i utviklingen av havvind – utfordringer og muligheter».

Sesjonen tok for seg hvordan utbygging og drift av vindparker til havs, med tilhørende strømnett, kan skje i sameksistens med andre interesser og verdier. Aktører som representerer ulike interesser i havet la frem hva som for dem er viktig å ivareta, og hvordan dette kan gjøres ved utbygging og drift av vindparker til havs. 

Tolnovs innlegg fokuserte på hvilke prosesser som kan sikre godt samspill mellom aktører med forskjellige interesser i samme område, basert på erfaringer fra Danmark og Skottland. Her kom hun inn på nytten av reguleringstiltak og nye former for økonomisk fordeling for en lokal forankring av havvindssatsningen.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder Laura Tolnov Clausen.

41 søkere til forskerskolen «Empowered Futures»

Opptaket til den nye nasjonale forskerskolen «Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions» er i gang. Programmet har fått hele 41 søkere fra ulike deler av verden.

Førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm er blitt styreleder for skolen, som er plassert ved og ledet av NMBU. Les mer i sak fra UiA: – Vi må adressere energiomstillingens kontroversielle sider og på forskerskolens hjemmeside: Empowered Futures.

Arendalsuka 2022

UiA, Norge Miljø- og Biovitenskapelige Universitet og Universitet i Oslo – INCLUDE, Empowered Futures samarbeidet om arrangementet «Den krevende energiomstillingen – hva er samfunnsvitenskapens langsiktige rolle?» i UiA-teltet under Arendalsuka.

Den nasjonale forskerskolen «Empowered Futures» ble presentert, og vi inviterte nøkkelaktører innenfor forskningspolitikk, energi omstilling og energiforskning til å diskutere hva samfunnsvitenskapelige forskningsroller kan og bør være:

Hvorfor er langsiktige forskningsstrategier viktig for energiomstillingen? Hvordan sikre gode rammebetingelser for fremtiden forskning og forskerutdannelse? Hvordan kan vi jobbe langsiktig for å skape kunnskap som understøtter bærekraftig og rettferdig energiomstilling?

Medvirkende i arrangementet:

Lise Selnes, Stortingsrepresentant, Ap
Marit Sundli Tveit, Adm. Direktør, Forskningsrådet
Sunniva Whittaker, Rektor, Universitet i Agder
Eivind Heløe, DIrektør Fornybar Energi og Miljø, Energi Norge
John Andrew McNeish, Professor, NMBU
Tor Håkon Inderberg, Forsker, FNI
Mikaela Vasstrøm, forskeamanuensis, UiA

Foredrag i Risør – Lørdagsuniversitetet

På lørdagsuniversitetet i Risør 19. mars presenterte førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm foredraget «En rettferdig energiomstilling – Hva kan vi lære av landbasert vindkraftutvikling?«. I foredraget fokuserte hun på utviklingen av Norsk vindkraft-politikk, fremvoksende konfliktlinjer og mulige alternative perspektiver for fremtidig energiomstilling.

Lørdagsuniversitetet er et tilbud med populærvitenskapelige foredrag av forskere ved Universitetet i Agder. Her blir aktuelle tema presentert og diskutert i en uformell setting.

Podcast: Om vindkraft

Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA presenterer i denne utgaven av «Eilertpodden» Mikaela Vasstrøm og forskningen i WINDPLAN. Hør Vasstrøm forklare bakgrunnen for konfliktene rundt vindkraftutbyggingen i Norge, og hva forskerne prøver å kartlegge og forstå.

Bidrar med samfunnsvitenskapelige perspektiver på energiomstilling

Mikaela Vasstrøm holder foredrag på Energiforskningskonferansen 2021, i regi av Forskningsrådet 26.oktober kl. 09.00 – 15.30. Basert på WINDPLAN-prosjektet skal hun gi sine perspektiver på fremtidig infrastrukturutbygging og hvilken lærdom en kan ta med seg fra tidligere prosesser.

For mer informasjon om konferansen og påmeldingsskjema, se Forskningsrådets nettsider. Arrangementet vil også bli strømmet.