Forprosjekt i Agder om havvind og verdiskapning

Offshore vindmøller på Jylland, Danmark. Foto: Colourbox
Førsteamanuensis ved UiA Laura Tolnov Clausen leder forprosjektet som involverer Agder fylkeskommune og GCE NODE.

Forskerne Laura Tolnov Clausen og Mikaela Vasstrøm har fått finansiering fra Regionalt forskningsfond Agder til et forprosjekt om offshore havvind. Prosjektet kalles «Fremtidens havvind – utfordringer og muligheter for regional verdiskaping», og Laura Tolnov Clausen er prosjektleder. Teamet skal sammen med GCE NODE og Agder fylkeskommune arrangere to workshops med regionale og nasjonale aktører. Målet med workshopene er å utforske utfordrings- og mulighetsbildet – samt kunnskapsbehov i offshore-utvklingen – særlig koblet til regionale konsekvenser på land.

GCE NODE og Agder fylkeskommune har gjennom de siste par årene jobbet med prosjektet Fremtidens Havvind, der fokuset er på å bygge nettverk og omstillingskompetanse i regionens næringsliv. Fylkeskommunen har i samarbeid med flere kommuner på Agder dannet en Havvind-gruppe for å planlegge og imøtekomme satsningen på havvind.

I søknaden heter det:

«Samlet sett vil havvindsatsningen på Agder kunne påvirke både økonomiske, sosiale og økologiske aspekter av den regionale fremtiden. Det er behov for å forstå hvilke utfordringer og muligheter ulike aktører i regionen vektlegger og hvordan det kan skapes samarbeid om fremtiden. Det er mange ulike mulige forvaltningsmessige, økonomiske og sosiale modeller for fordeling av byrder og goder som i stor grad vil få konsekvenser for den sosiale aksept av energiutviklingen (Ellis et al., 2016). Det vil derfor være av stor betydning for den regionale verdiskapning å få slike modeller belyst og videreutviklet for å kunne dra det fulle regionale potensialet av havvindssatsningen på Agder.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *