Nytt prosjekt skal utforske vindkraftutviklingen i Norge

Mikaela Vasstrøm presenterte WINDPLAN-prosjektet, som hadde oppstart 1. juni, på NVEs vindkraftseminar 12. juni. Prosjektet skal gi en bredere forståelse for de konfliktene som kan oppstå i utbygging av vindkraft.

– Hvorfor er vindkraft så vanskelig i Norge? Kan vi lære av Danmark og Skottland?
Det var tema da seniorforsker i Agderforskning og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Mikaela Vasstrøm, presentere prosjektet på NVE sin årlige vindkraftsamling, som varer fra 11.-12. juni. Hun drøftet perspektiver på politikk, planlegging og lokal deltakelse – stikkord som er essensielle i WINDPLAN-prosjektet.
Vasstrøm er også invitert til å presentere prosjektet i Olje- og energidepartementet.

Hvorfor møter vindkraft lokal motstand?
Prosjektet skal analysere politikk, planlegging og lokalsamfunnets forståelse for vindkraftutbygging i Norge. WINDPLAN er en del av ENERGIX-programmet, og er finansiert av Norges forskningsråd.
– Hvis vindkraft skal kunne bidra til reduserte klimagassutslipp, er det nødvendig å forstå hvorfor utbygging av fornybar energi kan møte lokal motstand. Prosjektet skal derfor utforske hvorvidt alternative politiske rammeverk, demokratiske planleggingsrutiner og rom for deltakelse kan bidra til forståelse, og dermed også aksept, for vindkraftutbygging, forklarer Vasstrøm, som er prosjektleder.
Universitetet i Agder eier prosjektet, mens Agderforskning og Danmarks tekniske universitet (Wind Energy) er prosjektpartnere.

Dynamikk
Prosjektet skal se hvordan arenaer for offentlig deltakelse er åpne og lukket i nasjonale, politiske diskurser.
– For å forstå dynamikken i sosial aksept skal studien lære fra prosjekter om politikkutvikling i EU, Skottland og Danmark. Vi skal se hvordan nye tilnærminger til vindkraftutvikling har skapt stor sosial aksept.
Funnene fra prosjektet skal danne grunnlag for samskaping med beslutningstakere, utviklere, lokale tjenestemenn og innbyggere.
– På denne måten skal prosjektet åpne for nye modeller for offentlig deltakelse i norsk vindkraftutvikling.

Kick-off og oppstartsmøte i prosjektet er 18.-19. juni i Kristiansand.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *