Ph.d.-prosjekt: Lokale forbindelser mellom sted og utvikling av landbasert vindkraft i Norge

Magnus Skålhegg begynte i april 2020 som ph.d.-kandidat tilknyttet WINDPLAN. Han har sin masterutdanning fra UiA, hvor han skrev oppgave om konseptualisering og legitimering av vindkraft i Norge.

Magnus Skålhegg, ph.d.-stipendiat ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA.

Han forteller selv om sitt prosjekt:

– Ph.d.-prosjektet er en undersøkelse av forskjellige relasjoner som oppstår mellom lokalsamfunn og vindkraft. En stor del av konflikten som finnes i norsk vindkraft kan spores tilbake til en utvikling som er for ensidig basert på fysiske, tekniske og juridiske premisser. Videre ser det også ut til at det blir antatt at klimaendringer, økonomisk utvikling og energisikkerhet er nok til å rettferdiggjøre utvikling på et lokalt nivå, uten at det er undersøkt. Derfor trenger vi trenger mer kunnskap om hvilke lokale faktorer som er gjeldende når vindkraft blir konseptualisert lokalt, og hvordan de forskjellige koblingene mellom sted og vindkraft gjøres. Her er det viktig å behandle alle typer av rasjonaliteter likeverdig uavhengig av om de trekker i negativ eller positiv retning.

Prosjektet benytter seg av et teoretisk rammeverk som består av det relasjonelle sted, stedsidentitet, sosiotekniske forestillinger og sosial akseptabilitet. Studiet vil være en komparativ studie som sammenligner forskjellige forståelser av hva vindkraft skal være for lokalsamfunnet (sosiotekniske forestillinger) i to vertskommuner. Metodene som vil bli benyttet er intervjuer, dokumentanalyse, befaring og deltagelse på eventuelle folkemøter. Kunnskap som kommer ut av avhandlingen kan brukes til å utvide og utfordre måten vi tenker og planlegger vindkraft på i Norge.            

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *